Google Dashboard: Quản lý các ứng dụng của Google

Friday, November 06, 2009
Nếu bạn sở hữu một tài khoản Gmail thì bạn có thể sử dụng hàng tá các dịch vụ khác của Google, trong đó có nhiều dịch vụ còn khá ít người sử dụng. Tuy nhiên, bạn thường phải đăng nhập vào từng dịch vụ để quản lý nội dung trong đó. Bạn muốn có một cái nhìn tổng thể về tất cả các dịch vụ thì sao? Giải pháp nào cho vấn đề này.

Đơn giản bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Gmail vào Google Dashboard. Tại đây bạn có thể quản lý mọi dịch vụ mà mình tham gia tại Google. Dưới đây là một số hình ảnh của Google Dashboard.

Google Dashboard

Google Dashboard

Google Dashboard

Còn đây là danh sách đầy đủ các ứng dụng được quản lý trong Google Dashboard, tất nhiên nó chỉ xuất hiện trong tài khoản nếu bạn đã sử dụng.

1. Google Accounts

2. Google Alerts

3. Blogger / Blogspot

4. Google Calendar

5. Google Contacts

6. Google Custom Search

7. Google Documents

8. Google Friends Connect

9. Gmail

10. Google Sync

11. Google Health

12. iGoogle
 13. Orkut

14. Picasa

15. Google Product Search

16. Google Profile

17. Google Reader

18. Google Tasks

19. Google Talk

20. Google Web History

21. Youtube

22. Google Analytics

23. Google Checkout

24. Google AdSense
25. Google Bookmarks

26. FeedBurner

27. Google Groups

28. Google Sites

29. Knol

30. Google Maps

31. Google Notebook

32. Google Page Creator

33. Google Book Search

34. Google Webmaster Tools

35. Google Wave


Xem thêm thông tin về Google Dashborad trong đoạn video dưới đây.

Bạn có thể cập nhật bài viết mới từ Blogger+ một cách nhanh nhất bằng cách:

Đăng ký nhận tin RSS;

Đăng ký nhận bài viết mới qua Email.


Copyright 2008 - 2022 - BloggerPlus.net. All rights reserved.
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ trang này.
Designed by Pavel. Powered by Blogger
Based on CSS by Ourblogtemplates