Tạo widget "Bài viết mới nhất" và "Nhận xét mới nhất" cho blogspot

Friday, July 03, 2009
Khi ghé thăm các blog, bạn nhìn thấy hầu hết đều có mục "Bài viết mới nhất" và "Nhận xét mới nhất". Vậy làm thế nào để đưa những widget này vào blog của bạn. Có 2 cách làm như sau:


Cách 1: Sử dụng tính năng sẵn có của Blogspot
Chúng ta sẽ sử dụng tính năng cho phép hiển thị RSS Feed của blogspot. Bạn chọn Layout, ở phần sidebar ta chọn Ad a gadget, tìm tới mục Feed. Để thêm mục "Bài viết mới nhất" bạn thêm đường link sau vào phần Feed URL.
http://YOURSITE.blogspot.com/feeds/posts/default
Thay yoursite bằng tên blog của bạn.


Với "Nhận xét mới nhất" bạn làm tương tự. Feed URL là:
http://YOURSITE.blogspot.com/feeds/comments/default
Nhược điểm của cách này là số lượng feed hiển thị tối đa là 5 và nó cập nhất tương đối chậm.

Cách 2: Sử dụng JavaScript
Trong cách này chúng ta có thể upload file *.JS lên một host nào đó để sử dụng nhưng tôi chọn cách đưa Script trực tiếp vào template để khỏi phải lo lắng tới chuyện cái host kia có còn lưu trữ file của bạn không. Về nguyên tắc thì việc đưa quá nhiều JScript vào trên </head> sẽ làm giảm tốc độ tải trang nhưng trong trường hợp này mình thấy nó cũng không có sự khác biệt.
  • Bài viết mới nhất
Bạn vào phần Edit HTML, tìm tới </head> và paste đoạn code trong file Recent post vào trước nó. Lưu template và quay lại phần Layout.
Chọn Add a Gadget, HTML/JavaScript, chọn tiêu đề và thêm đoạn code sau đây:
<script>
var numposts = 8;
var showpostdate = false;
var showpostsummary = false;
var numchars = 100;
</script>
<script src="http://yoursite.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=rp"></script>
Trong đó:
- Numposts: qui định số bài viết cho phép hiển thị,
- Showpostdate: Thuộc tính cho phép có hiển thị ngày đăng bài hay không,
- Showpostsummary: Thuộc tính cho phép có hiển thị tóm tắt bài viết hay không,
- Numchars: Số lượng ký tự được phép hiển thị.
  • Nhận xét mới nhất
Paste đoạn code trong file Recent comment vào trước </head>.
Trong phần Add Gadget bạn thêm đoạn code sau:
<script language="javascript">
var numcomments = 6;
var numchars = 100;
</script>
<script src="http://yoursite.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments"></script>
Vậy là xong rồi đấy.
  • Nếu bạn đang sử dụng Twitter thì bạn cũng có thể đưa widget cho phép hiển thị những cập nhật mới nhất vào blog để nhiều người có thể theo dõi.
Bạn thêm đoạn code sau đây vào phần HTML/Javascript
<ul id="twitter_update_list"></ul>
<script src="http://twitter.com/javascripts/blogger.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://twitter.com/statuses/user_timeline/Username.json?callback=twitterCallback2&amp;count=5" type="text/javascript"></script>
Thay Username bằng tài khoản Twitter của mình.
Bạn có thể cập nhật bài viết mới từ Blogger+ một cách nhanh nhất bằng cách:

Đăng ký nhận tin RSS;

Đăng ký nhận bài viết mới qua Email.


Copyright 2008 - 2019 - BloggerPlus.net. All rights reserved.
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ trang này.
Designed by Pavel. Powered by Blogger
Based on CSS by Ourblogtemplates